PROGRAM

Hovorí sa, že z chlapca môže urobiť muža len iný muž. Je to skutočne tak? Alebo je to prežitok? Sú chlapci naozaj iní? A prečo je to tak? Prišlo  Vám niekedy na um, že odlišnosť chlapcov od dievčat ovplyvňuje aj to, ako sa vzdelávajú?

Konferencia otvára tému prirodzených rozdielov chlapcov a dievčat a ako to ovplyvňuje ich výchovu a vzdelávanie. Je určená pre otcov a mamy, ktorí túžia objaviť podstatu otcovstva v súčasnosti, pre starých rodičov, pedagógov a trénerov, ktorí pracujú s chlapcami a podieľajú sa na formovaní ich charakteru a výchove budúcich otcov.

Je to jedinečná konferencia v Európe, ktorá je oslavou otcovstva a prvá konferencia na Slovensku venovaná otcom a výchove chlapcov.

Viac info

HOSTIA

Marek Herman (ČR)

viac info

Eva Taračová

viac info

Jiří Halda (ČR)

Špeciálny pedagóg a personálny poradca

viac info

David Kálmán

Lektor, externý poradca

viac info

Jan Svoboda (ČR)

viac info

Moderátor

Peter Podlesný

www.muzom.sk

viac info

„Je dôležité najprv pochopiť, čo znamená byť mužom, aby sme mohli hovoriť o tom, čo znamená byť synom.“

Ján Balážia

„Aj otec je len jeden.“

Mediálni partneri

Pripravujeme…

Organizátor konferencie