Kontakt

Organizátori

Katarína Rácz
Eva Holénia
email: konferencia@asrow.sk

Fakturačné údaje:

ASROW, o.z.
Gercenova 10, 851 01 Bratislava
IČO 42180341
DIČ 2023736220

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3, P.O.Box 42,
850 05 Bratislava 55
Názov účtu: Asrow, o.z.
SK88 1100 0000 0029 4905 3351
TATRSKBX

ASROW, o.z. zapísané v Evidencii občianskych združení pod číslom VVS/1-900/90-35815
Všeobecné obchodné podmienky