Katarína Rácz

Autorka myšlienky a organizátorka konferencie venovanej otcom a výchove chlapcov budúcich otcov. Absolventka Fakulty ekonomiky a manažmentu na SPU v Nitre s dlhoročnou praxou v bankovníctve. Členka občianskeho združenia ASROW, o.z. a spoluzakladateľka súkromnej materskej školy Pramienok. Manželka a mamina 2 synov a 1 dcéry.

Eva Holénia

Organizátorka konferencie, liečebná pedagogička. Autorka myšlienky založenia unikátneho typu materskej školy rozšíreného po celom svete aj na Slovensku, členka občianskeho združenia ASROW, o.z. a spoluzakladateľka súkromnej materskej školy Pramienok v Bratislave. Manželka a mamina 4 synov a 1 dcéry.