Ing. Tomáš Langeramann (SK)
Kouč a lektor v spoločnosti Power Couching

„Viesť ľudí ma veľmi baví a napĺňa.“

Založil dve firmy. V 1996 spoločnosť Quety, ktorá sa zaoberá kvetinovým hostesingom v zábavných podnikoch a v 2006 ExtremeGang, reklamnú agentúru, ktorá sa špecializuje na usporiadanie podujatí v  oblasti extrémnych športov. Odchoval niekoľko úspešných reprezentantov, je prirodzeným koučom, ktorý vie posúvať ľudí ďalej. Počúvajú ma.

Potom stretol Silviu. Stala sa jeho manželkou. Aj vďaka nej sa rozhodol stať lektorom a koučom. Takto sa začala jeho spolupráca s Power  Coachingom v 2011. Zameriava sa na vzdelávanie dospelých v oblasti  rozvoja osobnosti, odbúravania stresu, efektívneho narábania s časom a posilnenia sebavedomia. Aktuálne v spoločnosti lektoruje kurzy: Stress management, Time management, Zvýšenie sebavedomia, Ako ju zbaliť, Ako ho zbaliť, Úvod do  koučingu a akreditovaný Kouč.

Ako fungujú muži v práci a aké korene to má vo výchove chlapcov

Anotácia prednášky:

Ako fungujú muži v práci? Do akej miery je ich model správania zakorenený  vplyvom výchovy v detstve? Muži majú tendenciu sa v práci správať vodcovsky. Chcú byť na riadiacich pozíciách, radi rozhodujú, ale za svoje rozhodnutia už odmietajú prijať zodpovednosť. Zásluhy pripisujú sebe, avšak pri neúspechu prenechávajú zodpovednosť na niekoho iného, chyby si nepripúšťajú. Toto je dané výchovou. Je veľa možností, ako už v detstve vieme pripraviť synov na pracovné prostredie. O nich vám bližšie poviem v rámci svojej prezentácie.