Ing. Andrej Burianek (SK)
Združenie pre rozvoj rodiny, o.z.

Andrej Burianek je 26 rokov ženatý a má 6 detí. Je zakladateľom projektu celoživotného vzdelávania rodičov v oblasti vzťahov a výchovy: Akadémia rodiny a moderátor kurzov ktoré Akadémia rodiny organizuje. Je tiež spoluzakladateľom projektu originálnych letných dovolenkových pobytov pre rodiny: “Rodinné leto”. Taktiež sa podieľal na založení projektu súkromnej materskej školy Pramienok v Bratislave. Pracuje v IT sektore.

Od chlapčaťa k gentlemenovi

Anotácia prednášky:

My muži máme radi výzvy. Výzvy, v ktorých môžeme obstáť. Úspešná výchova našich detí je jednou z najdôležitejších výziev pred ktorými ako rodičia stojíme v našom živote. Aká je úloha nás v otcov vo výchove v súčasnom svete? Čo nám dnes chýba a čo nám môže pomôcť? Skúsime načrtnúť niektoré nástroje úspešných otcov.