Eva taračová
Insight Diver

Od roku 1990 sa venuje marketingovému výskumu, facilitovaniu a konzultáciám v širokom spektre trhových segmentov, v komerčnej i v nekomerčnej sfére. Má bohaté skúsenosti v zákazníckych prieskumoch, prieskumoch životného štýlu, B2B prieskumoch a v zamestnaneckých prieskumoch v organizáciách.

https://www.linkedin.com/in/eva-taracova-0019b36/

www.insightdiver.sk

Koľko podôb má dnešné otcovstvo?

Anotácia prednášky:

Podoby rodiny a rodičovstva sa za posledných pár desaťročí veľmi zmenili, spestreli. Modelov rodiny a rodičovstva je veľa a všetky môžu byť svojím spôsobom správne. O to ťažšie je rozhodnúť sa pre niektorý z nich. A to s vedomím, že rodičovské rozhodnutia dnes ovplyvnia budúcnosť dieťaťa zajtra.

Viac možností rodičovských prístupov vyvoláva častejšie pochybnosti: Som dobrá mama? Som dobrý otec? Nemal by som to robiť inak…?

Dnešní otcovia sa vyrovnávajú s tým, že na rozdiel od svojich otcov už nie sú jedinou, nespochybniteľnou hlavou rodiny. Akí vlastné sú? Aký majú vzťah k svojim deťom? Ktoré rodinné kompetencie sú typicky otcovské? Päť portrétov slovenských otcov spoznáme vďaka reprezentatívnemu prieskumu Simply5 a G82 v rodinách s deťmi od troch do šestnástich rokov.