Ján Balážia
PreRodiny, o.z.

Ján Balážia je ženatý a má dve dnes už dospelé deti. Viac ako dvadsať rokov sa s manželkou zúčastňuje na Manželských stretnutiach (laické hnutie zamerané na vzťahy medzi manželmi). Tu spoznal potrebu venovať osobitnú starostlivosť mužom, ktorí aj vo fungujúcich manželstvách potrebujú osobitný duchovný prístup. Dlhé roky sa venuje mužskej spiritualite. Je autorom 2 publikácií. S priateľmi realizuje projekt Otec & syn.

Mužom od narodenia, až po dnešný deň

Anotácia prednášky:

Z chlapca sa muž nestáva preto, lebo prišiel testosterón. Z chlapca treba muža urobiť.