Ján Vepřek (CZ)
Riaditeľ základnej školy Navis v Prahe, a otec troch chlapcov

Volám sa Ján Vepřek, som ženatý a mám troch chlapcov. Vyštudoval som učiteľstvo anglického jazyka a hudobnej výchovy a som riaditeľom Základnej školy Navis. Mojím cieľom je vybudovať takú školu, aby z nej odchádzali mladí ľudia do sveta nielen vzdelaní, ale aj osobnostne formovaní a solidárni s ostatnými ľuďmi. Preto sa zameriavam na hodnotovú výchovu, ktorá podľa môjho úsudku chýba nie len v českom školstve. Rád hrám na hudobné nástroje, píšem detské piesne a básne a vo všeobecnosti mám rád umenie.

Výchova chlapcov – Don’t panic!

Anotácia prednášky:

Za posledné roky vývoja spoločnosti sme urobili veľmi veľa pre ženy a ich zrovnoprávnenie. Dievčatá sú dnes motivované, odhodlané a v škole úspešnejšie ako chlapci. Chlapci taktiež vykazujú väčší počet psychických problémov a sebevrážd ako dievčatá. Žijeme v dobe, ktorá je silne poznamenaná absenciou otcov (či už to bolo spôsobené vojnami, totalitou, väznením, či rozpadom tradičnej rodiny) a je čas, aby sme urobili niečo aj pre chlapcov. Chlapci k zdravému vývoju potrebujú vzor mužstva a moja prednáška sa venuje práve tejto téme.