Mgr. Jiří Halda (CZ)
Špeciálny pedagóg a personálny poradca

Jiří Halda je špeciálny pedagóg a personálny poradca. Zameriava sa predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskej zrelosti a procesov učenia. V personálnom poradenstve sa špecializuje na vzťahy, vnútorné ladenie a osobnostný náhľad. Cíti sa znepokojený rozpadom pravidiel vo výchove, vo vzťahoch a v „rozbředávání“ motivácie ľudí robiť čokoľvek v živote s chuťou a snaží sa preto v tejto oblasti byť prospešný. Sú to obory, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Povedal o sebe: “ Som vášnivý, ale nedostatočne nadaný gitarista, priemerný, ale snažiaci sa manžel a mojím hlavným koníčkom je váľanie sa a povaľovanie sa. :)“

Emočná a sociálna zrelosť detí a hlavné rozdiely v zrelosti medzi pohlaviami

Anotácia prednášky:

Kultúrne stereotypy vychádzajú z tradičných spoločenských noriem, ktoré deťom od útleho veku vštepujeme. Tieto spoločenské normy majú za cieľ podporovať rozvoj spoločnosti, vzdelanosti, kultúry, či zamestnanosti. Preto je mimoriadne dôležité venovať sa tomu, aké normy si spoločnosť stanovuje a ako dôsledne ich propaguje a vyžaduje. Deti potrebujú včas rozvoj v oblastiach, ktoré im v budúcnosti umožnia plynulý prechod z detstva do dospelosti a ich úspešnú iniciáciu do spoločenského života. Ide o niekoľko parametrov, ktorá sa dajú v ľudskej psychike ovplyvňovať a kvalita tohto ovplyvňovania veľmi predurčuje úspešnosť jedinca v živote. Samozrejme záleží na sociokultúrnom zázemí dieťaťa, jeho potenciálu a ambíciách rodiny, ale tiež na tom, ako spoločnosť citlivo monitoruje tento stav a ako úspešne a efektívne ponúka pomocnú ruku rodičom, keď to „nejde samé“. A samozrejme dajú sa pozorovať určité rozdiely medzi pohlaviami, takže i na tento aspekt bude braný zreteľ.