Mgr. Jiří Halda (ČR)
Špeciálny pedagóg a personálny poradca

Jiří Halda je špeciálny pedagóg a personálny poradca. Zameriava sa predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskej zrelosti a procesov učenia. V personálnom poradenstve sa špecializuje na vzťahy, vnútorné ladenie a osobnostný náhľad. Cíti sa znepokojený rozpadom pravidiel vo výchove, vo vzťahoch a v „rozbředávání“ motivácie ľudí robiť čokoľvek v živote s chuťou a snaží sa preto v tejto oblasti byť prospešný. Sú to obory, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Povedal o sebe: “ Som vášnivý, ale nedostatočne nadaný gitarista, priemerný, ale snažiaci sa manžel a mojím hlavným koníčkom je válanie sa a povaľovanie sa. ☺“

Vzťahy v rodine a význam rodinných rituálov

Anotácia prednášky

Každý človek potrebuje pre svoju úspešnú adaptáciu v živote funkčné vzťahy. Samozrejme na prvom mieste s matkou, tá je pre kvalitu života najpodstatnejšia. Ale potrebuje i ďalšie vzťahy, ktoré mu vo vedomí rozvíjajú ďalšie potrebné oblasti. Sú to pre život nenahraditeľné vzťahy so súrodencami, ktorí tvoria základ našej schopnosti nadväzovať a rozvíjať vzťahy v živote (z hľadiska kvality i kvantity), vzťah o octom, ktorý predurčuje našu cenu a schopnosť prekonávať prekážky a samozrejme aj ostatné vzťahy – mama s otcom (ktorý je nutný pre pocit bezpečia a ponúka automaticky rodičovskú formu partnerstva) a súrodenci s mamou  a otec so súrodencami. Preto je funkčná rodina ten najväčší dar, ktorý môžeme dať deťom. Dnešná doba, ktorá sa orientuje v dobe úplného nadbytku na veci a hmotné statky, rodine moc nepraje. Deti toho veľa majú, ale veľká časť detí citovo strádá, ich asociačné procesy sú nielen zanedbané, ale z druhej strany významne deštruované chytrými telefónmi, prebytkom, minimálnymi nárokmi. Kvalitné rodinné vzťahy majú nespornú výhodu – sú zadarmo a na vždy ☺.