Katarína winterová (SR)
Sociálna pedagogička

PaedDr. Katarína Winterová je sociálna pedagogička, matka troch detí a manželka. Jej rodina je pre ňu motiváciou a inšpiráciou, nebáť sa nových vecí. 

Založila a vedie výchovné poradenstvo www.mamedeti.sk, kde rozmotáva problémy a starosti rodičov vo výchove detí – poukazujúc na krásu a hodnotu rodičovstva. 

Píše články, v ktorých sa venuje hodnotám a vzťahom v rodine. 

Okrem toho v Poradni Alexis, n.o. poskytuje poradenstvo ženám v prípade nečakaného – neželaného tehotenstva.

Zmenil sa svet alebo hodnoty?

Anotácia prednášky:

V dnešných množstvách informácií čo by sme ako rodičia mali a nemali robiť, sa môžeme naozaj ľahko stratiť. Hľadáme a skúšame, čo by nám uľahčilo naše rodičovstvo. V spleti týchto informácií sa javia hodnoty ako ten správny kompas, ktorý si každý z nás rodičov nosí v srdci. 

Aké sú to hodnoty a ako sa zmenili? Čo všetko bude výchova v hodnotách stáť nás rodičov a čo všetko naše deti? Čo však získame? 

Spolu odhalíme krásu výchovy v hodnotách.