Mgr. Milena Mikulková (CZ)
Sociálna pedagogička, mediátorka, lektorka, koučka, vzťahová a výchovná poradkyňa a autorka dvoch publikácií

Milena Mikulková je sociálna pedagogička, vzťahová a výchovná poradkyňa. Zameriava sa na rozvíjanie životných zručností detí a dospelých. Pomáha im naučiť sa rozumieť sám sebe, zorientovať sa vo vlastných potrebách a očakávaniach. Učí ako rozumieť svojim blízkym, asertívne a empaticky komunikovať s druhými, riešiť obtiažne situácie a zvládať konflikty.

Prevádzkuje súkromnú poradenskú prax a vedie spoločnosť SOCIOKLIMA, s.r.o. Je autorkou kníh „Hlavu vzhůru, chlap(c)i!“ a „Hlavu vzhůru rodiče“ vydaných v nakladateľstve Grada publishing, okrem toho je aj matkou troch synov.

Hlavu hore chlapci! Alebo Výchova chlapcov ako výzva

Anotácia prednášky:

„Chlapče, co z tebe vyroste!? Vždyť ty jsi úplně k ničemu!!! Říkám Ti to už poněkolikáté – „aspoň buď chlap po mně!“,  s vážnou tváří sděluje matka svému dospívajícímu synovi.

Čo sa očakáva od dnešných chlapcov? Čo očakávajú ženy od mužov a muži od seba navzájom? Nie sú tieto očakávania už dávno prekonané? Akú rolu hrá matka vo výchove chlapca a akú otec? A čo súrodenci? Ako vo výchove podporiť svojich synov a čím podporiť v sebarozvoji svojich partnerov? Odkiaľ čerpať, keď chýbajú dobré vzory?