Mgr. Monika Stehlíková (SK)
Zakladateľka značky BodyTalks a autorka metodiky „Vedomá reč tela“

Monika Stehlíková – vyzretá, kultivovaná a charizmatická žena, ktorá zvedomila reč tela na Slovensku. Je zakladateľkou spoločnosti BodyTalks (www.bodytalks.sk). Je výraznou osobnosťou, podnikateľkou, konzultantkou, mentorkou, mamou a manželkou. Viac ako 20 rokov prepája svoju vášeň pre tanec, vitalitu, živosť so svojou odbornosťou psychologičky, psychoterapeutky a pohybovej analytičky. Vytvorila unikátnu metodiku Vedomá reč tela, v ktorej je základom vedomá práca s pohybom. Spolupracuje s časopismi Forbes, HN-online, Zisk, Fit štýl, Harmónia, Fitshaker a mnohými ďalšími, objavuje sa na televíznej obrazovke Markízy a RTVS ako odborníčka na reč tela.

MARS – symbol muža ako základu pre bezpečnú exploráciu a zvládnutie agresivity

Anotácia prednášky:

V spoločnej interaktívnej prednáške sa zameriame na odhalenie výnimočného postavenia muža vo vývine dieťaťa z pohľadu psychomotorického vývinu dieťaťa. Dieťa dokáže bezpečne spoznávať svet, ak je v jeho blízkosti mužská pohybová kvalita stálosti, jasnosti, pomalého tempa a tzv. uni-focusu. Ženská reč tela prináša dieťaťu iné psychické kvality a animus dopĺňa animu a naopak. Vyskúšame si rozdielnosti a podčiarkneme prínos, aby sme zvedomili prínos obidvoch pohlaví. Keďže muži sú z marsu, čerešničkou bude práca s marťanskou agresivitou, ktorú nielen deti, ale aj tento svet potrebuje v jej čistej, neskryvenej podobe. Prenikanie, dosahovanie cieľov, razenie si cesty, vytrvalosť, sú mužské prejavy agresivity a ich kultiváciou môžeme dopriať našim deťom prirodzené sebavedomie, cieľavedomosť a v neposlednom rade aj zdravie.