Mgr. Silvia Langermann, ACC (SK)
Lektorka, psychologička, kouč

Silvia Langermann sa venuje psychológii a koučingu a miluje svoju prácu. Študovala sociálnu i pracovnú psychológiu a manažment na Univerzite Komenského a od roku 2013 sama prednáša predmety týkajúce sa koučingu na univerzitnej pôde. V roku 2015 získala certifikát ACC od International Coach Federation. Certifikát z koučingu získala v Budapešti ešte v roku 2011. Práca kouča ju veľmi napĺňa, pretože dokáže zaktivizovať nielen jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí a skupiny.

Rozdiely v myslení mužov a žien

Anotácia prednášky:

Vnímajú muži a ženy svet rovnako? Je cítenie a myslenie u oboch pohlaví rovnaké?

Ktoré postoje majú spoločné, a ktoré odlišné?

Keby sme to poňali všeobecne, v zmýšľaní ženy prevažuje cit, zmysel pre detail a spolupatričnosť. Mužské zmýšľanie je prevažne zamerané strategicky a prakticky.

Táto rozdielnosť je prirodzená, pretože je podmienená genetikou a výchovou. Preto sa nedá jednoznačne označiť, čo považujeme za čisto mužské a čisto ženské zmýšľanie. Na prednáške sa bližšie pozrieme na tieto odlišnosti a pokúsime sa porozumieť opačnému pohlaviu.