ThLic. Mgr. Petr Glogar
teolog a rodinný terapeut

ThLic. Mgr. Petr Glogar, teolog a rodinný terapeut. Vystudoval KTF UK, licenciát získal na Lateránské universitě v Římě, v roce 2004-2008 absolvoval výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v SKT Liberec, je doktorandem OUSHI na UP Olomouc. Vede soukromou psychoterapeutickou praxi. Ve své publikační, přednáškové činnosti a praxi se zabývá prolínáním psychického a spirituálního rozměru člověka. Od roku 2001 se každoročně aktivně podílí na vedení mužského Rituálu přechodu pro dospělé muže. Vede semináře jak pro mužské skupiny, tak pro manželské páry. Chce se podělit s mnoha letou a bohatou zkušeností z práce s dospělými muži, především z přechodového iniciačního rituálu.

„Pokud se z chlapce nezrodí muž, vesnice lehne popelem“ (africké přísloví)

Anotácia prednášky

Je potřeba vytrhnout muže z náručí matek a uvést ho do liminálního prostoru. Teprve tam, oddělen od svého „bezpečného“ světa peněz, úspěchu a dalších svých hraček, se může setkat sám se sebou, se svou bolestí, zranitelností a smutkem. Je to čas kalibrace na velké vzorce stvořeného světa a nalezení mnohem většího příběhu, než žije on sám. Po té, co si osvojil jazyk sestupu, se vrací zpět ke své ženě a dětem s vědomím, že už nemá zapotřebí něco dokazovat a zbytečně ztrácet čas v nekonečném hledání stále dalších zážitků a úspěchů. Ví, že na této cestě moudrosti není sám, kráčí po ní s mnoha dalšími muži.