Program

8,00 8,45 REGISTRÁCIA
8,45 9,00 OTVORENIE KONFERENCIE
SILVIA LANGERMANN Rozdiely v myslení mužov a žien
EVA MATEJÍČKOVÁ Vplyv antropológie v interakcii otec – dieťa pri Orofaciálnej terapii podľa Castillo Moralesa
MILAN STUDNIČKA Základné rozdiely v prístupe k chlapcom a dievčatám počas športového tréningu
MONIKA STEHLÍKOVÁ Mars – symbol muža ako základu pre bezpečnú exploráciu a zvládnutie agresivity
11,15 11,40 COFFEE BREAK
MILENA MIKULKOVÁ Hlavu hore chlapci!  Alebo Výchova chlapcov ako výzva
ANDREJ BURIANEK Od chlapčaťa k gentlemenovi
JÁN BALÁŽIA Mužom od narodenia, až po dnešný deň …
13,35 14,45 OBED
14,15 14,45 AUTOGRAMIÁDA KNIHY Mileny Mikulkovej – Hlavu vzhůru chlap(c)i !
KAROL SUCHÁNEK Žijeme len raz, ale dáta navždy
MILAN STUDNIČKA Prečo chlapci vyhľadávajú počítačové hry a ako im to môže ublížiť
TOMÁŠ LANGERMAN Ako fungujú muži v práci, aké korene to má vo výchove chlapcov
16,40 17,05 COFFEE BREAK
JIŘÍ HALDA Dôsledky predčasného zaškoľovania v materských školách na chlapcov
VLADIMÍR BURJAN Prečo potrebujeme viac mužov na školách a ako by to prospelo našim deťom
JÁN VEPŘEK Výchova chlapcov – Don’t panic!
19,00 19,05 SLOVO NA ZÁVER