fbpx

DENNÍKN: Mentor: Kým ženy sa posunuli dopredu, muži zostali v stredoveku a sú absolútne stratení

Mužná sila je podľa mňa stále jednou z kľúčových vlastností. To, ako sa k tejto idei postavíme, je už druhá vec. No som si istý, že aj v dnešnej dobe je veľmi dôležité ukázať mužnú silu tým, ktorí idú za nami, našim synom.

Mužná sila je dôležitá pre mňa ako muža, aby som vedel, kým som, je to jeden z atribútov. A v druhom pláne je dôležitá pre toho, kto ide za mnou. No neberiem to ako cieľ či ideál, ku ktorému sa snažíme dospieť. Je to o hľadaní a práci na sebe.

Celý článok na DennikN si môžete prečítať tu:
https://dennikn.sk/1509759/kouc-kym-zeny-sa-posunuli-dopredu-muzi-zostali-v-stredoveku-a-su-absolutne-strateni/