fbpx

Hlas Nového Mesta 10/2018: Jiří Halda

Mnohí rodičia sa usilujú umiestniť svoje deti do predškolských zariadení ešte pred dovŕšením troch rokov, prípadne aj oveľa skôr. Dôvody môžu byť rôzne – finančná situácia, spoločenský tlak, či túžba oboch rodičov sa profesionálne sa realizovať. Začiatkom leta sa v Bratislave uskutočnila konferencia AKÝ OTEC, TAKÝ SYN, na ktorej vystúpil český špeciálny pedagóg a personálny poradca Jiří Halda. Hovoril o tom, čo je vo vývoji dieťaťa do troch rokov výnimočné, a niektoré jeho myšlienky chceme sprostredkovať aj našim čitateľom.