fbpx

MARS – SYMBOL MUŽA AKO ZÁKLADU PRE BEZPEČNÚ EXPLORÁCIU A ZVLÁDNUTIE AGRESIVITY

Monika Stehlíková je zakladateľkou značky BodyTalks. Už viac ako 20 rokov prepája svoju vášeň pre pohyb a tanec so svojou odbornosťou psychologičky, psychoterapeutky a pohybovej analytičky. Je autorkou unikátnej metodiky Vedomá reč tela.

 

V čom vidíte najväčšie odlišnosti v reči tela medzi mužmi a ženami a aký majú vplyv na deti?

Najväčší rozdiel v pohybovom prejave medzi mužmi a ženami je v používaní tzv. váhy tela. Nejde o to, koľko ukazuje ručička na váhe, keď sa na ňu postaví muž alebo žena J, ale o to, ako narábajú so svojou váhou. U mužov je jasná preferencia používať váhu tela smerom dole, čím vravia svetu: stojím nohami pevne na zemi, v jasnom kontakte s realitou, ustojím to, nech sa deje čokoľvek. Naopak u žien vidíme častejšie, že ich telo sa priestorom akoby nesie, vznáša, kráčajú s preferenciou ísť proti gravitácii a svojim postojom hovoria: je tu niečo viac, sú tu hodnoty, ľudskosť, duša. Dieťa potrebuje jedno aj druhé. Pochopiteľne.

 

Je rozdiel v tom, aké kvality prináša blízkosť mužskej pohybovej aktivity chlapcom a aké dievčatám?

Do istého veku, je pre obidve pohlavia otec tým, pri ktorom poznávajú svet nebojácne, odvážne a bez hraníc. Otec stojí pevne stabilne na jednom mieste, „z výšky“ na nich dohliada a oni sa môžu plaziť, chodiť, skúmať, skúšať, skákať, liezť…čo im len hrdlo ráči. Mamina ich viacej stráži, dáva pozor, niekedy aj obmedzuje, pretože sa o nich bojí. Pre detskú zvedavosť je dôležité mať práve túto mužskú kvalitu. Stabilný bod, ku ktorému sa môže dieťa vždy vrátiť. Časom, ako dieťa rastie, sa otec pre dcéru stáva prvým mužom života a keď je jeho princeznou, jeho mužnosť v nej budí krásu ženy. A pre syna je zas vzorom, parťákom, a objavuje silu muža.

 

Čo môžu otcovia urobiť, aby pomohli svojim synom stať sa šťastnejšími, zdravšími mužmi, otcami a lídrami?

Byť prítomní. Byť v rodine. Nielen nosiť peniaze a zabezpečovať chod rodiny. Ale nachádzať si pre svoje deti čas. Aktívny čas. Prítomnosť je najväčší dar, aký môže dať otec svojmu synovi, či dcére.

Pridaj komentár