fbpx

VÝCHOVA CHLAPCOV – DON’T PANIC!

Jan Vepřek je riaditeľom základnej školy Navis v českých Dobřejovicích, je ženatý a má troch synov. Jeho cieľom je vybudovať takú školu, aby z nej odchádzali mladí ľudia do sveta nielen vzdelaní, ale aj osobnostne formovaní a solidárni s ostatnými ľuďmi. Preto sa zameriava na hodnotovú výchovu, ktorá podľa neho chýba nie len v českom školstve.

 

Hovoríte, že chlapci k zdravému vývoju potrebujú vzor mužstva. Odkiaľ čerpať v prípade, že dobré vzory chýbajú?

Je potřeba si říci, že pokud dojde k rozpadu nejpřirozenější prostředí pro vývoj dětí – rodiny, většinou z ní zmizí mužský prvek. Jsou to právě chlapci, kteří jsou vychováváni bez vzoru pro svoje postoje (a dívky bez vzoru chování opravdového muže). Pokud chlapcům ve fázi dospívání schází mužský vzor, je možné, že se bude poměřovat s ženskými způsoby chování (jsem hrozný, protože nevydržím sedět na jednom místě; jsem hrozný, protože mě nebaví sedět s maminkou a tetou u stolu, radši bych šel hrát fotbal; jsem hrozný, protože jsem jediný, koho zajímají počítače atd.). Pro pochopení sebe sama a svým zájmů a potřeb je proto dobré, když má chlapec možnost vidět se s jinými chlapci a zejména muži (kteří již mají punc dospělosti a moudrosti) a když zažije, že spoustu věcí sdílí. Může se jednat o tutora, trenéra, strýce, tatínka, kamaráda. Maminky by se v takových případech měli ptát po tom, jestli je daný muž nejen symbolem mužství pro chlapce, ale jestli mu také může být morálním vzorem. Je také důležité si říci, že v období dospívání chlapci běženě hledají mužský vzor mimo domov i v případě, že doma tatínka mají. Je to jakési potvrzení univerzálnosti zásad chování a mužského pohledu na svět.

 

Vaša škola využíva tútorský systém práce s deťmi. Môžete priblížiť ako tento systém funguje a ako také tútorské stretnutie prebieha?

Tutoring je setkávání dítěte a tutora. Je to způsob vedení dětí, jakéhosi uvádění do světa. Tutoring se víceméně zabývá všemi oblastmi života dítěte, od školního prostředí (známky, učitelé, vztahy), přes osobnostní rozvoj (temperament a práce s ním) až po stránku duchovní (ctnosti, vztah k Bohu). Tutoring je hlavním nástrojem pro rozvoj vnitřní motivace. Je to rozhovor, ve kterém dítě samo přemýšlí, která oblast je pro něj v následujícím období nejdůležitější, kde vidí možnost postupu a tutor je rádce a mentor. Když dítě v rozhovoru samo dospěje k tomu, že se o něco chce snažit, má úplně jiný přístup, než když je mu to nakázáno. Proto se pro takovýto způsob vedení hodí tutoři více než rodičové.

 

Ako profitujete z toho,  že vo vašej škole  je 50:50 žien a mužov v pedagogickom zbore?

Škola má možnost přiřazovat tutory muže chlapcům a tutorky dívkám. To je rozhodně důležité už jen proto, že si lépe rozumíme a chápeme se. Dále mužský kolektiv přináší jiný vhled do problematiky učení, jiné postupy a názory a chlapci se potom necítí ve feminizovaném světe, že do něj nepatří, respektive, že selhávají. Vlastnosti, které  mají pocit, že učitelky nepovažují za dobré (energii, originalitu, strážení hodnot), vidí u mužských vzorů a pomáhají jim přijmout školu za vlastní. Mimochodem je tady taky větší legrace.

Pridaj komentár