fbpx

Prečo organizujeme konferenciu AKÝ OTEC, TAKÝ SYN

Prečo organizujeme konferenciu AKÝ OTEC, TAKÝ SYN

Bratislava, 8.4.2018

Rodičovstvu sa dnes venuje  veľká pozornosť a aj záujem rodičov o výchovné témy je veľký. Väčšina tém spravidla nerozlišuje, či ide o muža alebo ženu, a akosi viac oslovuje ženy. Preto je čas, aby sme sa na výchovu pozreli aj z pohľadu otcov, mužov, lebo ich úloha a dôležitosť vo výchove detí je nenahraditeľná. Faktom je aj to, že dnešní otcovia si často nie sú istí sami sebou a svojím postavením v rodine a nevedia, aká je ich úloha a čo sa od nich očakáva. Dá sa povedať, že tak ako v mnohých iných oblastiach života, aj v oblasti výchovy vládne istá feminizácia a ženy, aj nechtiac, či nevedome, vytláčajú svojich mužov, partnerov, otcov svojich detí na okraj výchovy, akoby si samé neuvedomovali, že otcovia sú vo výchove detí veľmi dôležití.

Chceme osloviť otcov a mamy, aby spoločne objavili alebo znovuobjavili podstatu a dôležitosť otcovstva v súčasnosti, ďalej všetkých rodičov, starých rodičov, pedagógov či trénerov, ktorí pracujú s chlapcami a podieľajú sa na formovaní ich charakteru a výchove budúcich otcov. Otcovia, mamy i celá spoločnosť si potrebuje uvedomiť, že „Aj otec je len jeden“.

Rovnako považujeme za potrebné otvoriť v spoločnosti diskusiu nie len o rozdieloch vo výchove chlapcov a dievčat, ale aj o tom, ako tieto poznatky uplatniť vo vzdelávaní. Práve to je najviac ovplyvnené feminizáciou, pričom jeho dôsledky majú dosah predovšetkým na chlapcov a ich motiváciu. Vo svete už desiatky rokov úspešne fungujú školy, kde sa chlapci a dievčatá vzdelávajú osobitne, pričom chlapci majú učiteľov mužov a dievčatá, učiteľky ženy. Umožňuje im to vymaniť sa zo stereotypov, ktoré porovnávanie sa medzi chlapcami a dievčatami prináša. Tieto školy ponúkajú deťom prostredie, kde môžu slobodne rozvíjať svoj talent, bez strachu zo sociálneho vylúčenia. Osobnosť dieťaťa tak môže rásť vlastným tempom, čo prospieva najmä chlapcom, ktorí dozrievajú neskôr ako dievčatá.

Napokon aj my, hlavné organizátorky konferencie Katka Rácz a Evka Holénia, členky ASROW, o.z. a spoluzakladateľky Súkromnej materskej školy Pramienok, sme matkami spolu 2+4 synov, preto nás  pri realizovaní tejto konferencie motivoval aj záujem o život a budúcnosť našich vlastných synov, potenciálnych budúcich otcov.

Hlavným organizátorom konferencie je občianske združenie ASROW, o.z. (Asociácia rodičov pre výchovu a vzdelávanie). Občianske združenie bolo založené v roku 2010 rodinami, ktoré sa rozhodli nie len svojím deťom poskytnúť čo najlepšie vzdelanie v školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti, výchovu k hodnotám, v duchu kresťanských hodnôt a v úzkej spolupráci s rodičmi. V našich výchovno-vzdelávacích projektoch venujeme pozornosť  rozvoju charakteru a získavaniu životných kompetencií už od predškolského veku, keď sa kladú základy osobnosti každého človeka. Vo vzdelávaní sa zameriavame na koncepty, ktoré rešpektujú individualitu každého dieťaťa, vychádzajúcu z jeho povahy, rodinného zázemia, ale aj pohlavia. Keďže naše školy sú partnermi rodičov nielen vo vzdelávaní, ale aj vo výchove detí, zaoberáme sa aj otázkou výchovy, ktorej základy sa kladú v rodine.

Tento rok pripadá DEŇ OTCOV na nedeľu 17.júna. Želáme vám, aby ste si tento deň užili spolu – otcovia, mamy aj deti a nasledujúci víkend, v sobotu 23.6.2018 sa vidíme v Hotely NH Gate One v Bratislave na konferencii AKÝ OTEC, TAKÝ SYN. Máte sa na čo tešiť, naši hostia a ich témy sú pripravení sprevádzať vás spoznávaním sveta mužov, otcov a synov. Tešíme sa na vás!

 

Katarína Rácz a Eva Holénia

Pridaj komentár