fbpx

AKÝ OTEC, TAKÝ SYN – Konferencia o otcovstve, výchove a vzdelávaní chlap(c)ov

Každý otec túži po tom, aby z jeho syna vyrástol muž a našiel si svoje miesto v tomto svete. Každá matka túži po tom, aby si jej dcéra našla v živote muža, s ktorým zažije množstvo šťastných okamihov, ktorý jej bude oporou a bude dobrým otcom ich detí. Čo môže spraviť otec a čo mama, aby zo svojho syna vychovali muža pre dnešný svet? Hovorí sa, že z chlapca môže urobiť muža len iný muž. Je to skutočne tak? Alebo je to prežitok? Sú chlapci naozaj iní? A prečo je to tak? Napadlo vám niekedy, že odlišnosť chlapcov od dievčat ovplyvňuje aj to, ako sa vzdelávajú? Ako na chlapcov vplýva súčasná feminizácia školstva? Čo môže chlapcov sprevádzať na ceste k mužnosti? Odpovede na tieto a ďalšie otázky prináša konferencia AKÝ OTEC, TAKÝ SYN, ktorá sa uskutoční 23. 6. 2018 v hoteli NH Gate One v Bratislave.

Eva Holénia z Asociácie rodičov pre výchovu a vzdelávanie, ktorá sa podieľa na organizovaní konferencie, hovorí: „Ústrednou témou konferencie je úloha otca vo výchove detí. Zatiaľ čo rola matky je hormonálne podporená, muž si musí vzťah k deťom budovať, a to ešte zvlášť k dcére a synovi. Mužovi je v dnešnom svete veľmi ťažké nájsť vzor učiteľa života, tak ako to bolo kedysi. Môžeme dokonca hovoriť o akejsi strate alebo dezorientácii obsahu roly muža. Svet sa zmenil dosť významne, preto staršie generácie len veľmi ťažko vedia poskytnúť recept na to, ako zvládať život a výchovu detí v súčasnom svete. Súčasná generácia mužov musí preto v sebe objaviť a sformulovať, čo je poslaním muža nového tisícročia. Chceme sa zaoberať aj otázkou odlišností medzi chlapcami a dievčatami, ktoré majú viesť k rôznym prístupom vo výchove a vzdelávaní. Fyziologické odlišnosti  totiž ovplyvňujú naše správanie, myslenie, rozvoj hrubej motoriky a spôsob, ako sa učíme a vzdelávame.”

Odhliadnuc od rôznych externých faktorov, ktoré vplývajú na to, aký človek sa z nás v dospelosti stane, spočíva, podľa organizátorov konferencie, základ týchto rozdielov práve v odlišnostiach vo fungovaní mozgu. Ten ovplyvňuje ďalšie funkcie tela. Týmto odlišnostiam sa budú venovať odborníci z oblasti psychológie a fyzioterapie. „Nejde o to, či je niektorý z mozgov dokonalejší, alebo či sú chlapci, resp. dievčatá lepší v nejakej oblasti, pretože v konečnom dôsledku každé dieťa a neskôr dospelý človek je jedinečný. Cieľom nemá byť ani utvrdzovanie sa v rodových stereotypoch. Práve naopak. Tieto poznatky majú uľahčiť prístup rodičov, pedagógov či trénerov k výchove a vzdelávaniu detí. Nerešpektovanie týchto špecifík má za následok rozvoj detí v akomsi univerzálnom vákuu  bez rešpektovania či uznania ich individuality“ – vysvetľuje Eva Holénia.

Členovia Asociácie rodičov pre výchovu a vzdelávanie si  uvedomujú, že v oblasti výchovy a vzdelávania, kde vládne prílišná feminizácia, či už v rodine alebo v školách, práve chlapci sú tí, na ktorých sa tieto podmienky najviac odrážajú. Preto sa témy konferencie viac zameriavajú na chlapcov. „Socioekonomický vývoj našej spoločnosti to zariadil tak, že v oblasti výchovy a vzdelávania, či už v prostredí rodiny alebo školy, hrajú prvé husle ženy. Dieťa je od svojho narodenia prevažne vychovávané matkou. To je úplne prirodzené, ale od určitého veku prestáva byť matka pre syna tou najdôležitejšou osobou a prichádza na rad nezastupiteľná úloha otca vo výchove detí. Kedy to nastáva a ako treba zareagovať, sa takisto dozvieme na konferencii“ – dodáva Eva Holénia.

Osobitnou oblasťou, ktorej sa konferencia venuje, je vplyv technológií a počítačových hier na vývoj chlapcov, ktorí k ich využívaniu už od detstva inklinujú viac ako dievčatá. Je to dôvod na zamyslenie, prečo je to tak. Čo ponúka virtuálny svet špecificky chlapcom a aký to má potom dosah na prežívanie ich reálneho života? Budeme hovoriť aj o nástrahách, ktoré na nás aj na deti číhajú v cyber priestore a tiež o tom, ako sa im brániť.

 

Pridaj komentár