fbpx

OD CHLAPČAŤA KU GENTLEMANOVI

Andrej Burianek je zakladateľom projektu Akadémie rodiny.

Podieľal sa na založení projektu súkromnej materskej školy Pramienok v Bratislave, pracuje v IT sektore a je otcom 6 detí. Na konferencii Aký otec taký syn bude hovoriť tom, aká je úloha otcov vo výchove v súčasnom svete a aké nástroje používajú pri výchove úspešní otcovia.

 

Akým spôsobom ovplyvňujú výchovu detí otcovia?

Nám otcom je zväčša jasné, že naša rola pri výchove je nejakým spôsobom dôležitá. Dozvedáme sa to z médií, vidíme to vo filmoch, občas čítame v knihách, ale hlavne počúvame od našich manželiek. Už je nám ale menej zrejmé, aká miera nášho zapojenia do výchovného procesu je správna, čo sa od nás očakáva. Od kedy máme byť vo výchove aktívni a akým spôsobom? Veď naši otcovia to zväčša vôbec neriešili a sme tu!

Tento zmätok v hlavách mužov je spôsobený pozvoľnou zmenou spoločenskej kultúry za posledné polstoročie. Veľa vecí je inak: oveľa väčšie zapojenie žien v pracovnom procese, práca oboch rodičov zväčša mimo domu, vstup štátu do výchovy, prudký nárast rozvodovosti, nástup digitálnych médii, ľahká dostupnosť pornografie a v neposlednej rade ústup toho, čomu sa kedysi verilo, že chlap má byť gentleman. Bez ohľadu na tieto vonkajšie okolnosti, stále ostávame pre deti vzormi, ktoré ovplyvňujú celý ich nasledujúci život. Hlavne vzormi správania sa k ľuďom okolo nás a predovšetkým k našej manželke, matke našich detí. Deti od otca nepotrebujú pohodlie a komfort, čo je síce príjemné, ale v skutočnosti potrebujú príklad pevného charakteru a svedomia. Deti jednoducho potrebujú vnímať, že ich otec je hrdina.

 

Zmenila sa nejako úloha otca v súčasnom svete oproti tomu, akú úlohu hrali vo výchove naši otcovia či dedovia?

Úloha otca sa nezmenila. Čo sa výrazne zmenilo, je prostredie v ktorom sa rodiny pohybujú. Ešte pred sto rokmi bol domov malým podnikom – miestom, kde sa pracovalo. Domov bol plný nástrojov a náradia, deti neustále videli, ako ich rodičia svojou prácou zabezpečujú prežitie rodiny. V súčasnosti deti takmer nevidia doma otca pracovať, ak nemyslím nejaké odpočinkové aktivity okolo domu. Domov sa stal skôr miestom zábavy ako práce.

Predtým takmer v každej rodine boli okrem otca a mamy ďalšie dospelé osoby (starí rodičia, slobodné tety, strýkovia, učni, pomocníci). V súčasnosti narastá izolácia, deťom často krát chýba ďalšia dospelá osoba, ktorá by im vysvetlila dôvody a zmysel niektorých postojov rodičov. Ale rodičom, teda aj otcom, tiež chýbajú ďalší dospelí, ktorí by im dodali istotu alebo rozptýlili ich obavy. Deťom aj rodičom na to ostáva chladný svet internetu a televízie.

Deti sa kedysi o vonkajšom svete dozvedali hlavne prostredníctvom rozhovorov. V súčasnosti sú rozhovory s otcom, ale aj s inými dospelými minimálne. Mnohé rodiny nie sú schopné ani raz za deň spolu stolovať a keď sa im to podarí, často za prítomnosti televízie. Napriek tomu, že táto zmena sa netýka všetkých rodín a samozrejme sú aj rodičia čo si tieto riziká uvedomujú a snažia sa im úspešne čeliť, jedno je isté: Vplyv rodičov a tým aj otcov bol podstatne silnejší.

  

Ako by ste definovali/charakterizovali úspešného otca?

Ak hovoríme o synoch, tak úspešní sú tí otcovia, ktorí raz keď práve ich synovia budú už sami otcami, prejdú sitom ich hodnotenia. Keď im ich dospelí synovia povedia: ďakujem ti otec za všetko, čo si ma naučil. Že si ma naučil a ukázal si mi, čo to znamená byť zodpovedný za seba, ale aj za iných. Že si ma naučil a ukázal si mi ako sa slušne správať k ženám. Že si ma naučil a ukázal si mi ako sa nevyhýbať ťažkej práci, ako byť úprimným, tešiť sa zo života a vážiť si priateľstvo. Jednoducho úspešný otec je ten, ktorému sa podarí vychovať charakterného syna.

 

 

Pridaj komentár