PROGRAM

Hovorí sa, že z chlapca môže urobiť muža len iný muž. Je to skutočne tak? Alebo je to prežitok? Sú chlapci naozaj iní? A prečo je to tak? Prišlo  Vám niekedy na um, že odlišnosť chlapcov od dievčat ovplyvňuje aj to, ako sa vzdelávajú?

Konferencia otvára tému prirodzených rozdielov chlapcov a dievčat a ako to ovplyvňuje ich výchovu a vzdelávanie. Je určená pre otcov a mamy, ktorí túžia objaviť podstatu otcovstva v súčasnosti, pre starých rodičov, pedagógov a trénerov, ktorí pracujú s chlapcami a podieľajú sa na formovaní ich charakteru a výchove budúcich otcov.

Je to jedinečná konferencia v Európe, ktorá je oslavou otcovstva a prvá konferencia na Slovensku venovaná otcom a výchove chlapcov.

Viac info

HOSTIA

Vladimír Burjan

EXAM testing, spol. s r.o., Časopis DOBRÁ ŠKOLA, SK

viac info

Ján Balážia

PRERODINY, O.Z.

viac info

Andrej Burianek

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ RODINY, O.Z.

viac info

Jiří Halda

Špeciálny pedagóg a personálny poradca

viac info

tOMáš LANGERMANn

Kouč a lektor v spoločnosti Power Couching

viac info

EVA MATEJíčKOVá

Fyzioterapeutka, ergoterapeautka a špeciálna pedagogička

viac info

MILAN STUDNIčKA

Psychológ, lektor a psychoterapeut

viac info

Monika Stehlíková

Zakladateľka značky BodyTalks a autorka metodiky „Vedomá reč tela“

viac info

silvia langermann

Lektorka, psychologička, kouč

viac info

Jan Vepřek

Riaditeľ základnej školy Navis v Prahe, otec troch chlapcov.

viac info

Milena Mikulková

Sociálna pedagogička, mediátorka, lektorka, koučka, vzťahová a výchovná poradkyňa a autorka dvoch publikácií

viac info

Karol Suchánek

Poradca v oblasti cyber security

viac info

Moderátor

Peter Podlesný

www.muzom.sk

viac info

„Je dôležité najprv pochopiť, čo znamená byť mužom, aby sme mohli hovoriť o tom, čo znamená byť synom.“

Ján Balážia

„Aj otec je len jeden.“

Partneri

Mediálni partneri

Organizátor konferencie